Garantievoorwaarden

Op ieder Berba product wordt 24 maanden garantie verleend tegen fabricagefouten en fouten in het materiaal. Deze termijn gaat in vanaf de aankoopdatum. Aanspraak op garantie is alleen mogelijk indien het Berba product via het verkooppunt waar u het Berba artikel heeft aangekocht, dan wel bij een ander officieel Berba verkooppunt, wordt aangeboden. Indien u tijdens de garantietermijn een fabricage- of materiaalfout constateert, dan zal Berba Lederwaren BV (of kortweg “Berba”) indien garantie inderdaad van toepassing is, het product kosteloos herstellen dan wel vervangen. Een en ander wordt alleen uitgevoerd indien bij het product een gedateerd aankoopbewijs wordt overlegd.

Garantie is niet van toepassing op:

Beschadigingen als gevolg van onjuist gebruik, nalatigheid, ongevallen en/of ongewone omstandigheden zoals blootstelling aan chemicaliën, extreme temperaturen of water. Ook krassen, transportschade en normale slijtage worden niet gedekt door garantie. Onder normale slijtage wordt verstaan: krasjes, oneffenheden en andere gebruikssporen die ontstaan als gevolg van het regelmatig dragen van het artikel. Wij zouden u er bovendien op willen wijzen dat Berba’s leder een 100% natuurlijk product is en gekenmerkt wordt door lichte kleur- en structuurverschillen, alsmede kleine oneffenheden als gevolg van insectenbeten en huidplooien. Deze kenmerken zijn geen defecten, ze bewijzen juist de echtheid van het leder.

Mocht uw Berba product toch beschadigd raken door een van hiervoor genoemde oorzaken, dan kunt u zich tijdens of na de garantieperiode wenden tot uw Berba verkooppunt. Indien mogelijk kan Berba het artikel vervolgens herstellen, tegen betaling van vooraf aangegeven prijsopgave.

De garantie beperkt zich enkel tot de waarde van het artikel. Berba dekt geen reparatiekosten die door derden zijn gemaakt. Garantie vervalt indien derden (anders dan Berba) reparaties hebben uitgevoerd aan het artikel.